logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovMáci, Ján

Iné mená:

Máczy

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, vicerektor seminára, asesor, dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 6. apríla 1796, Drienovec, okr. Košice-okolie – † 12. septembra 1857, Tállya, Maďarsko

Životopis:

Študoval v Košiciach, po skončení teologických štúdií ho biskup A. Szabó vysvätil 28. augusta 1819 v Košiciach za kňaza. Od 13. septembra 1819 bol kaplánom v Moldave nad Bodvou, od 16. marca 1820 maďarským a potom od r. 1821 nemeckým kaplánom v maďarskej farnosti Tállya. V rokoch 1824-1828 bol administrátorom farnosti Kechnec v okrese Košice-okolie, v rokoch 1828-1838 vicerektorom kňazského seminára, zároveň od r. 1837 prísediacim súdnej tabule Abovskej stolice, asi od r. 1838 aj dekanom dištriktu Gönc. V rokoch 1837-1839 bol farárom vo farnosti Hejce a zároveň inšpektorom ľudových škôl dištriktu. V rokoch 1839-1842 bol farárom vo Valalikách v okrese Košice-okolie, v rokoch 1842-1848 opäť vicerektorom a emeritným dekanom. V rokoch 1849-1854 bol farárom v Tarcale, kde bol od r. 1853 dekanom dištriktu Tokaj. Od r. 1854 bol farárom v Tállya a členom konzistória.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 128