logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovMordel, Štefan

Tituly:

doc. ThDr. ICLic., cirkevný sudca

Životopisné dáta:

1. apríla 1947, Rabčice, okr. Námestovo

Životopis:

Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Námestove r. 1966 študoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, po skončení štúdia bol vysvätený 20. júna 1971 za kňaza Spišskej diecézy.
Bol kaplánom v Ružomberku, v r. 1972 v Dolnom Smokovci, v r. 1973 v Kežmarku a absolvoval základnú vojenskú službu. V r. 1975 bol kaplánom v Spišskom Bystrom, v rokoch 1976-1978 v Ružomberku. Od r. 1978 bol administrátorom farnosti Dolný Smokovec. Od r. 1990 prednášal na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí, patrológiu, kresťanskú a biblickú archeológiu. Po teologických štúdiách externou formou v roku 1993 získal RKCMBF UK v Bratislave licenciát teológie a v roku 1995 doktorát teológie. V rokoch 1996-1998 študoval cirkevné právo externou formou na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát z kánonického práva. V roku 2003 sa na Katolíckej univerzite habilitoval na docenta. Od r. 1985 pracuje v Cirkevnom súde na Spišskej Kapitule.
Je autorom mnohých teologických diel.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 241; V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula 2000, s. 56; <br /> http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=55&sub=92

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
875015Mordel, ŠtefanBiblická archeológia1995
875014Mordel, ŠtefanÚvod do kresťanskej archeológie1996
285497Štefan, MordelPokánie ako výzva otcov2000
287598Štefan, MordelSvet prvých kresťanov2001
627123Mordel, ŠtefanSvet vyvoleného národa2001
285919Štefan, MordelPatrológia2001
627345Mordel, ŠtefanSvedectvo Cypriána o živote a viere prvých kresťanov2003
21808Mordel, ŠtefanPatrológia2004
21810Mordel, ŠtefanKresťanská archeológia : Pojednanie o živote a viere prvých kresťanov2005
645735Mordel, Štefan,Biblická archeológia2005
36326Mordel, ŠtefanDiela apoštolských otcov : Spisy z obdobia apoštolských otcov2007
31833Mordel, ŠtefanSociálna náuka Cirkvi. Propedeutika2008
1022839Mordel, Štefan,1947-Patrológia2009
1009506Mordel, Štefan,1947-Diela apoštolských otcov2012