logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Gróf, Ivan, SDB

Iné mená:

V. I. Forgan, Vladislav I. Forgan

Tituly:

Prom. paed., profesor, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 11. marca 1935, Senica – † 20. decembra 2000, Bratislava-Trnávka

Životopis:

Gymnázium navštevoval v rodnom meste. V r.1950 sa orientoval k práve rozpustenej Spoločnosti saleziánov, o štyri roky ako vysokoškolák vstúpil do tejto spoločnosti. Popri matematike a fyzike súkromne študoval teológiu. Dňa 5.10.1959 ho biskup J. Ch. Korec tajne vysvätil za kňaza.
Potom ako stredoškolský profesor tajne vyučoval aj náboženstvo. Za totality robil pre skupiny dospievajúcich chlapcov a dievčat duchovné cvičenia a duchovné obnovy na mnohých miestach Slovenska i Moravy. Väčšinou na chatách a v horách. V r.1957-1972 pôsobil na gymnáziu v Senci a v r.1972-1978 v Šamoríne.
Už počas tejto pedagogickej činnosti pripravil pod kryptonymom V. I. Forgan sériu katechetických príručiek Cesta k Pravde: Veriť či neveriť?, Kto je Kristus?, Je Boh Stvoriteľ?, Ako sa Syn Boží stal človekom?, Pohľady na život Krista (od narodenia po umučenie), Pohľady na život Krista (umučenie Ježiša Krista), Pohľady na život Krista (od zmŕtvychvstania po Turice), Sviatosti (krst a birmovanie), Čo je sv. omša?, O sviatosti pokánia, O duchovnom vedení, O manželstve, O vykupiteľských povolaniach (kňazi, rehoľníci, laici, chorí), Kresťan v Cirkvi (o živote v spoločenstvách), O čnostiach. Tieto príručky vychádzali ako samizdaty. Tri z nich tlačou publikoval Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, po páde totalitného systému v rokoch 1990-1991 ich súborne vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave.
Pre jeho mimoškolskú činnosť ho prepustili zo školstva a trinásť rokov (1978-1990) pracoval ako odborný pracovník nelekár v Ústave klinickej onkológie v Bratislave. V rokoch 1969-1987 viedol skupinu tajných saleziánov v Bratislave a vykonával aj úlohu asistenta pri formovaní novicov. Od r. 1976 sa staral aj o duchovné vedenie Dcér Márie Pomocnice kresťanov. V rokoch 1991-1992 pôsobil ako kaplán saleziánskej farnosti Bratislava-Petržalka. Dva roky bol riaditeľom Saleziánskej filozoficko-pedagogickej školy v Žiline. V rokoch 1994-1996 účinkoval ako správca farnosti v obci Kňažia, od r. 1997 až do smrti bol direktorom saleziánskeho diela v Bratislave na Trnávke.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 422-423.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
501413FORGAN, Vladislav I.Veriť či neveriť?1967
1043180Forgan, Vladislav I.Kto je Kristus?1968
1043193Forgan Vladislav I.Je Boh Stvoriteľ?1968
501411FORGAN, Vladislav I.Istoty1973. -
14472Forgan, V. I.Kto je Kristus? II.1990
14473Forgan, V. I.Je Boh stvoriteľ? III.1990
14474Forgan, V. I.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV.1990
14475Forgan, V. I.Pohľady na život Krista (1). V.1990
14476Forgan, V. I.Pohľady na život Krista (3). VII.1990
14477Forgan, V. I.Pohľady na život Krista (2). VI.1990
14482Forgan, V. I.Čo je svätá omša? IX.1990
14483Forgan, V.I.Sviatosti. VIII.1990
384945Forgan, V. I.Veriť či neveriť? I.1990
14478Forgan, V. I.Kresťan v cirkvi. XIV.1991
14480Forgan, V. I.O sviatosti pokánia. X.1991
14481Forgan, V. I.O osobitnom povolaní. XII.:1991
14484Forgan, V. I.O duchovnom vedení. XI.1991
14485Forgan, V. I.O vykupiteľských povolaniach. XIII.:1991
1043115Forgan, V. I.O cnostiach XV.1991