logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Grieger, Koloman, SJ

Tituly:

náboženský spisovateľ, redaktor, prekladateľ, trpiteľ za vieru.

Životopisné dáta:

* 15. septembra 1893, Spišské Podhradie, okr. Levoča – † 19. augusta 1963, Niměřice, Česko

Životopis:

Po maturite na jezuitskom gymnáziu v Satmári vstúpil 14. augusta 1913 do Spoločnosti Ježišovej. Po štúdiu filozofie pôsobil ako magister v Kaloči, odkiaľ sa mu v lete 1918 podarilo dostať sa do Bratislavy. Po štúdiu teológie v Innsbrucku ho 2. decembra 1922 v Trnave vysvätili za kňaza. Tretiu probáciu robil v rokoch 1923-1924. Posledné sľuby zložil 2. februára 1925.
Ako prézes sekretariátu mariánskej kongregácie sa zúčastnil na púti do Ríma. V rokoch 1930-1933 bol predstaveným rezidencie v Bratislave, v rokoch 1933-1937 v Trnave, v rokoch 1937-1940 opäť v Bratislave a v rokoch 1940-1947 v Ružomberku, kde ochorel na srdce. V r. 1947 ho preložili za predstaveného do Levoče. V r. 1949 vyhnali tamojších jezuitov z vlastného domu a museli sa uchýliť k minoritom. V noci z 13. na 14. apríla 1950 bol spolu s ostatnými rehoľníkmi násilne internovaný. Nasledoval pobyt v internačných táboroch Pezinok, Báč, Podolínec, Želiv a Moravec (1955).
Od 16. apríla 1957 pôsobil ako duchovný správca v Niměřiciach. Začiatkom augusta 1963 sa mu zdravotný stav radikálne zhoršil. Dňa 14. augusta 1963 si pripomenul ešte päťdesiatročné jubileum vstupu do Spoločnosti Ježišovej, ku ktorému mu Svätý Otec poslal osobitné požehnanie.
Pre potrebu veriacich napísal a vydal Malé hodinky k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (1925). Známy sa stal monografiou o apoštolovi mládeže Svätý Ján Berchmans, SJ, vzor mládeže (1929). Do slovenčiny preložil Pravidlá Spoločnosti Ježišovej (Trnava 1926).
V rokoch 1926-1936 redigoval časopis Mariánska kongregácia. V r. 1935 vydal v dvoch zväzkoch Prednášky zo zjazdu Mariánskej kongregácie. V rokoch 1927-1929 redigoval Stanislavovské zvesti a v r. 1936 Nuntii Bratislavense. Z ďalšieho diela: Náš kalendár (rkp.); Spojme sa s Kristom (rkp.); Kirchliche Gesänge (Chrámové spevy, Trnava 1931).

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 419.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942145Grieger, Koloman, SJMalé hodinky k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho1925
418856Grieger, KolomanSvätý Ján Berchmans S.J. vzor mládeže1929
942148Grieger, Koloman, SJKirchliche Gesänge1931
942146Grieger, Koloman, SJPrednášky zo zjazdu Mariánskej kongregácie zv. 11935
942147Grieger, Koloman, SJPrednášky zo zjazdu Mariánskej kongregácie zv. 21935
943302 Grieger, Koloman, SJNáš kalendár1937?
943303 Grieger, Koloman, SJSpojme sa s Kristom1938?