logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGembík, Peter, OFM

Tituly:

skriptor, literát

Životopisné dáta:

* okolo 1620 – † 6. augusta 1659, Malacky

Životopis:

Jeho biografické údaje sa nedajú presne zistiť. Zachoval sa iba záznam, že františkánom Mariánskej provincie sa stal v r. 1640.
O jeho prípadnej literárnej činnosti svedčí objemný, vyše 500-stranový rukopis latinského asketického diela, ktorého prvú časť, preloženú z taliančiny, tvorí Praxis meditandi mysteria Christi Domini Nostri et B. Virginis et Sanctorum (Návod, ako meditovať o tajomstvách Ježiša Krista, nášho Pána, Panny Márie a svätých), druhú časť Brevis tractatus de oratione mentali... (Krátka rozprava o modlitbe v mysli...) mohol autorsky spracovať on; ďalšie časti obsahujú duchovné cvičenia, návody proti rôznym pokušeniam, život príkladného mnícha atď. Celé dielo sám prepísal.

Pramene:

Gajdoš, V. J.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 79-80.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942088Gembík, Peter, OFMBrevis tractatus de oratione mentali...1650?