logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Marinko, Andrej

Tituly:

ThDr., dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 20. decembra 1912, Parchovany, okr. Trebišov – † 4. decembra 1990, Parchovany

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol 2. februára 1937 vysvätený za kňaza.
Bol kaplánom v Haniske, Starom a v Michalovciach, v r. 1938 opäť v Haniske a v rodisku, v r. 1939 v Michalovciach. V r. 1940 nastúpil na základnú vojenskú službu, no ešte v tom istom roku sa stal kaplánom v Bardejove, v r. 1941 v Brestove a v Humennom. V rokoch 1942-1946 bol kaplánom v Zborove, pričom pokračoval v štúdiách a 28. júla 1944 dosiahol v Bratislave doktorát posvätnej teológie. V r. 1946 bol kaplánom v Košiciach. Od r. 1947 pôsobil vyše tridsať rokov v Humennom, kde sa ako dištriktuálny dekan pričinil v 70.tych rokoch o postavenie mnohých kostolov. V r. 1990 odišiel na dôchodok do rodiska, kde zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 104; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 134.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1036203Marinko, AndrejJednotlivec a spoločnosť1944