logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Miškolci, Martin (1763-1848)

Iné mená:

Miskolczi, Miskolczy Martin

Tituly:

biskup, podporovateľ bernolákovcov

Životopisné dáta:

* 9. novembra 1763, Hlohovec – † 13. marca 1848, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Gymnázium vychodil v Trnave. Teologické štúdiá absolvoval v Generálnom seminári v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili r. 1789. Ako kaplán pôsobil v Krušovciach, od 15. apríla 1794 ako farár vo Veľkom Lapáši, od 18. decembra 1796 v Prievaloch, od 28. júna 1798 farár v Trstine, od 18. júna 1815 v Skalici, kde sa stal titulárnym opátom. Dňa 1. novembra 1821 ho vymenovali za bratislavského kanonika a prodirektora trnavského Arcibiskupského lýcea. Postupne zastával tieto funkcie: v rokoch 1823-1831 trnavský farár, od 7. apríla 1825 ostrihomský katedrálny kanonik, od r. 1829 nitriansky archidiakon, od r. 1835 titulárny prepošt, v r. 1841 konsekrovaný titulárny biskup tininský v Ostrihome. Bol veľkým priaznivcom a podporovateľom bernolákovcov. J. Hollý mu venoval dve básne, uverejnené v Diele VIII, 1950 na s. 35-36 a 136-138.

Pramene:

Némethy, L.: Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, s. 795; Radváni, H.: Rodák z Hlohovca, ktorému aj Ján Hollý venoval báseň. Farská rodina, Hlohovec, r. 5, 1994, č. 23.

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1044007Bütner, KarolEgyházi beszéd1839