logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Molnár, Titus Ján, OSB

Tituly:

ThDr., gymnaziálny profesor, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 29. augusta 1798, Trnava – † 17. mája 1857, Komárno

Životopis:

Do benediktínskej rehole vstúpil 28. októbra 1813. Štúdiá absolvoval v Trnave a Pannonhalme. Za kňaza ho vysvätili 13. septembra 1821. Získal aj doktorát teológie.
V rokoch 1821-1822 pôsobil ako profesor na gymnáziu, v rokoch 1833-1842 na Kráľovskej akadémii v Rábe, v rokoch 1822-1826 na gymnáziu v Trnave. V rokoch 1842-1846 bol tajomníkom opáta v Pannonhalme, v rokoch 1846-1851 riaditeľom gymnázia a v rokoch 1846-1856 predstaveným rehoľného domu v Komárne.
Tlačou mu vyšla učebnica teológie. V rukopise zanechal 791-stranový preklad Biblie s názvom Bibliai magyarázatok, ktorý sa nachádza v knižnici na Panónskom vrchu.

Pramene:

Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 217; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944491Molnár, Titus Ján, OSBInstitutiones religionis christiano-catholicae usibus praelectionum academicarum accomodatae 11836
944492Molnár, Titus Ján, OSBInstitutiones religionis christiano-catholicae usibus praelectionum academicarum accomodatae 21837