logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Mnoheľ, Štefan

Iné mená:

pseudonymy Kopiecky, Trúchlohorský

Tituly:

politik, redaktor, publicista

Životopisné dáta:

* 30. júla 1876, Novoť, okr. Námestovo – † 25. októbra 1944, Poprad, poch. v Poprade-Veľkej

Životopis:

Študoval na gymnáziách v Trstenej a Ružomberku, teológiu v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 22. augusta 1902.
Potom nastúpil ako kaplán do obce Fridman, v r. 1903 sa tam stal administrátorom a súčasne pôsobil ako kaplán v Zubrohlave, v r. 1905 ho preložili do Šváboviec, v r. 1906 do Kluknavy. V r. 1907 ho vymenovali za administrátora do Lendaku a kaplána do Podvlku, v r. 1908 sa stal kaplánom v Hybiach, v r. 1909 v Zákamennom, v rokoch 1910-1917 bol administrátorom farnosti Oravská Lesná. Pôsobil prevažne v odľahlých farnostiach - brdárkach. Dôvodom bola nepriazeň maďarských cirkevných a svetských vrchností. Na každom mieste totiž vyvíjal osvetovú činnosť, bojoval proti úžere a alkoholizmu, získaval členov do Spolku sv. Vojtecha a predplatiteľov pre slovenské časopisy. Úzko spolupracoval najmä s Andrejom Hlinkom a Jánom Vojtaššákom. Na jeho žiadosť odišiel v r. 1917 do Ružomberka, kde sa stal riaditeľom novej kníhtlačiarne Lev. Dňa 30. októbra 1918 sa zúčastnil na zhromaždení v Martine, ktoré prijalo deklaráciu za vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Ako člen výkonného výboru Kňazskej rady sa zaslúžil o stabilizáciu pomerov v katolíckej Cirkvi na Slovensku.
V r. 1918 patril k zakladateľom Slovenskej ľudovej strany s programom samobytnosti slovenského národa a autonómie Slovenska. Ako prvý vykonával funkciu jej tajomníka. Dňa 27. augusta 1919 odcestoval s delegáciou vedenou A. Hlinkom na mierovú konferenciu do Paríža, aby protestovali proti nedodržiavaniu práv slovenského národa. Jeden rok ostal v emigrácii v Poľsku, kde presadzoval ideu samostatného Slovenska pod poľským vplyvom. V r. 1920 sa vrátil na Slovensko a stal sa administrátorom farnosti v Poprade. V r. 1923 ho zvolili za Slovenskú ľudovú stranu do župného zastupiteľstva v Liptovskom Svätom Mikuláši.
Počas pôsobenia v Poprade zastával funkciu predsedu školskej stolice, miestnej organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, Katolíckeho klubu a miestneho odboru Matice slovenskej. V r. 1943 dostal titul pápežského komorníka.
Jeho príspevky v Národných novinách približujú sociálne a národnostné problémy slovenského ľudu hornej Oravy a Spiša. Náboženskými článkami prispieval do Katolíckych novín, Svätej rodiny a Kráľovnej sv. Ruženca. V rokoch 1917-1919 bol zodpovedným redaktorom časopisu Duchovný pastier, v rokoch 1918-1919 prvým spoluredaktorom Slovenského denníka. Po vytvorení Slovenskej ľudovej strany sa stal zakladateľom jej prvého periodika - politického týždenníka Slovák, v r. 1919 pracoval ako jeho redaktor. Počas svojho pobytu v Poľsku vydával rovnomenný časopis Slovák. Po návrate z exilu písal články do Slováka.
Je autorom diela Roľník a náboženstvo (Liptovský Svätý Mikuláš 1911).
Preložil dielo maďarského historika K. Filu Príkladná manželka (o živote Žofie Bošnákovej, Ružomberok 1918).

Pramene:

Slovák, r. 9, 21. 8. 1927, č. 186; Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1936, s. 211; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 334; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 205.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944487Mnoheľ, ŠtefanRoľník a náboženstvo1911

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39183Duchovný pastier1917-19184Š.Mnoheľ. MEMENTO.
39197Duchovný pastier1917-19186Štefan Mnoheľ. PASTORÁCIA, VEDA A LITERATÚRA.
39202Duchovný pastier1917-19186Štefan Mnoheľ. Z NASICH KRUHOV.
39216Duchovný pastier1917-19189-10Štefan Mnoheľ POHREBNÁ REČ
39220Duchovný pastier1917-19189-10Od dra Jozefa Waltera.Podáva Štefan Mnoheľ. PASTORÁCIA,VEDA A LITERATÚRA
39224Duchovný pastier1917-19189-10Od J.Š.Baar-a.Podáva Štefan Mnoheľ. BESIEDKA
39227Duchovný pastier1917-19189-10Štefan Mnoheľ RADLINSKÝ V HOLIČI
39229Duchovný pastier1917-19189-10Trúchlohorský Z NAŠICH KRUHOV-ZLATÁ OMŠA DP.ŠTEFANA MÍŠIKA
39230Duchovný pastier1917-19189-10Štefan Mnoheľ Z NAŠICH KRUHOV
39231Duchovný pastier1917-19189-10Štefan Mnoheľ MEMENTO
39234Duchovný pastier1917-19182Podáva:Š.Mnoheľ. NOVY ROK. Skizza.
39250Duchovný pastier1917-19182Š.Mnoheľ. MEMENTO. Alojs Svojsik
39266Duchovný pastier1917-19187-8Stefan Mnoheľ. PASTORÁCIA,VEDA A LITERATÚRA.
39271Duchovný pastier1917-19187-8Štefan Mnoheľ MEMENTO
39273Duchovný pastier1917-19187-8Štefan Mnoheľ Z NAŠICH KRUHOV
39348Duchovný pastier1917-19181Štefan Mnoheľ. STOROČNÁ PAMIATKA NARODENIA ANDREJA RADLINSKÉHO.
39351Duchovný pastier1917-19181J. Š. Baar: - prekladá Š. Mnoheľ BESIEDKA. KRÍŽOVOU CESTOU.
39352Duchovný pastier1917-19181Podáva: S. Mnoheľ. MEMENTO.
39366Duchovný pastier1917-191811-12Štefan Mnoheľ REČ
39367Duchovný pastier1917-191811-12Dľa J. B. Lobry. Z redakcie prevzal a ďalej spracoval: Štefan Mnoheľ Katechetika - VYKLAD CREDA.
39370Duchovný pastier1917-191811-12Od dra Jozefa Waltera. Podáva Štefan Mnoheľ. PASTORÁCIA, VEDA A LITERATURA - Katolícky kňaz
39376Duchovný pastier1917-191811-12Od J. S. Baar-a podáva Štefan Mnoheľ. KRÍŽOVOU CESTOU - Román kňaza.