logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Mindsenti, Anton, SJ

Iné mená:

Mindszenti, Mindszenthy

Tituly:

PhDr., ThDr., univerzitný profesor, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 24. júla 1687, Trnava – † 15. apríla 1736, Kluž, Rumunsko

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil v Trnave 9. októbra 1702, noviciát si robil vo Viedni v r. 1703. Jeden rok študoval spoločenské náuky v Leobene, potom v rokoch 1706-1708 filozofiu na univerzite vo Viedni. V rokoch 1709-1712 vyučoval jazyky a spoločenské náuky na gymnáziu v Rábe. Teológiu študoval na univerzite vo Viedni v rokoch 1713-1716. Tretiu probáciu si robil v Banskej Bystrici v r. 1717.
V rokoch 1718-1719 pôsobil v Jágri ako stredoškolský profesor, kazateľ a hospodár domu, v rokoch 1720-1722 na univerzite v Košiciach ako profesor filozofie a katechéta, v rokoch 1723-1726 v Trnave ako profesor kazuistiky a apologetiky, neskôr tam v rokoch 1731-1734 prednášal aj Šväté písmo. V Košiciach bol v rokoch 1727-1730 profesorom teológie a dekanom filozofickej fakulty, od r. 1735 v Kluži rektorom rehoľného domu. Získal doktorát teológie. Od r. 1720 profes so štyrmi sľubmi.
Bol autorom barokových náboženských prác, polemického spisu proti protestantom.
Z francúzštiny preložil dielo J. B. Bossueta Historia doctrinae protestantium, in religionis materia (Dejiny protestantskej náuky vo veci náboženstva).

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars II. Rím 1987, s. 1026-1027; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text;<br /> http://baila.net/kniha/86239726/encomia-virginis-beatissimae-anton-mindsenti;<br /> http://www.e-rara.ch/zuz/content/structure/9019136

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944258Mindsenti, Anton, SJEncomia Virginis beatissimae exercitationibus oratoriis adumbrata1717
944259Mindsenti, Anton, SJFasti Hungariae ...1721
944260Mindsenti, Anton, SJPropugnaculum reipublicae christianae religione conditum 11724
944261Mindsenti, Anton, SJHistoria flentis thaumaturgae Virginis Claudiopolitanae1725
1036690Mindsenti, Anton, SJPropugnaculum reipublicae christianae religione conditum 21725

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1036691Bossuet, Jacques-BenigneHistoria doctrinae protestantium, in religionis materia1753