logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Mösch, Lukáš od sv. Edmunda, SchP

Iné mená:

(Moesch)

Tituly:

pedagóg, reformátor školstva, dramatik

Životopisné dáta:

* 4. septembra 1651, Mainz, Nemecko – † 24. marca 1701, Mikulov, Česko

Životopis:

Do Rehole piaristov vstúpil 18. októbra 1688 v poľskom Rzesówe. Rehoľné sľuby zložil vo Varšave 20. októbra 1669, slávnostné 15. januára 1670. V rokoch 1676-1677 študoval filozofiu v Prievidzi, v rokoch 1678-1679 teológiu v Góre (Poľsko). Za kňaza ho vysvätili 11. júna 1679. Ako piarista učil na území Poľskej piaristickej provincie. V Podolínci učil piaristických juniorov (1671), v Prievidzi vyučoval matematiku (1672-1673), v r. 1682 znova pôsobil v Podolínci ako učiteľ rétoriky a poetiky. Jeden rok pracoval na Litve v Dabroviciach (1685). Odtiaľ prišiel do Prievidze, kde zastával úlohu prefekta školy a učiteľa rétoriky, poetiky a aritmetiky (1686). Vo Svätom Jure bol nemeckým kazateľom (1687). Vo Viedni a v Bojniciach vychovával v r. 1688 synov grófa Karola Pálfiho. V Prievidzi bol v rokoch 1689-1692 rektorom rehoľného domu. V r. 1692 sa aj jeho zásluhou zriadila Uhorská viceprovincia piaristov so sídlom v Prievidzi; v rokoch 1693-1695 zastával úrad generálneho komisára, ktorý mal za úlohu koordinovať jej iniciáciu. Až do r. 1700 pôsobil v Prievidzi vo funkcii viceprovinciála rehoľnej viceprovincie. Po boku grófa Pálfiho ako vojenský inžinier vypočítaval dráhy pre delostrelcov pri dobývaní Budína (1686).
Bol aj literárne činný. Je autorom dvoch školských divadelných hier a učebnice matematiky. V rukopisoch zostali Bibliotheca matematica (Matematická knižnica), Methodus architectonicae militaris... (Metóda vojenského staviteľstva...) a Tactica et castra metationis (Taktika a spôsob vymerania vojenského tábora).

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 959; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944495Mösch, Lukáš od sv. Edmunda, SchPOrdo studiorum in ViceProvincia nostra Hungarica1689
1036872Mösch, Lukáš od sv. Edmunda, SchPTactica et castra metationis1692
944493Mösch, Lukáš od sv. Edmunda, SchPDrama ethicum1692
944494Mösch, Lukáš od sv. Edmunda, SchPScaevola1692?
944498Mösch, Lukáš od sv. Edmunda, SchPBibliotheca matematica1692?
944499Mösch, Lukáš od sv. Edmunda, SchPMethodus architectonicae militaris polemicae offensivae et defensivae1692?
944496Mösch, Lukáš od sv. Edmunda, SchPVita poetica per omnes aetatum gradus deducta1693
944497Mösch, Lukáš od sv. Edmunda, SchPArithmeticus practicus1697