logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovMráz, František

Iné mená:

Mráz, Fraňo

Tituly:

jazykovedec, prekladateľ, mecén

Životopisné dáta:

* 18. decembra 1835, Žilina – † 12. júna 1884, Užhorod, Ukrajina

Životopis:

Gymnázium absolvoval v rodisku. Filozofiu študoval v biskupskom kňazskom seminári v Nitre, teológiu v Pešti a Banskej Bystrici. Potom ešte rok študoval na univerzite v Prahe klasickú filológiu a hudbu. Ako stredoškolský profesor pôsobil v Žiline, v rumunskom Satmári (1859-1862), v Banskej Bystrici (1862-1867), napokon v Užhorode, kde bol aj riaditeľom gymnázia. Vyučoval jazyky - slovenčinu, latinčinu, gréčtinu a nemčinu.
Bol agilným národovcom. Spolu s Martinom Čulenom, Jozefom Lósom, Jozefom Božetechom Klemensom a Emilom Černým sa zaslúžil o poslovenčenie gymnázia v Banskej Bystrici. V r. 1867 po rakúsko-maďarskom vyrovnaní - viedli proti nemu vyšetrovanie a ako pansláva ho preložili do Užhorodu. Popri pedagogickej činnosti sa venoval aj hudbe a spevu. V Užhorode takmer pätnásť rokov viedol spevokol. Patril k spoluzakladateľom Matice slovenskej. Finančne podporoval slovenských študentov i divadlo v Liptovskom Svätom Mikuláši.
Stredobodom jeho práce však bola jazykoveda. Na základe kodifikácie spisovnej slovenčiny podľa Martina Hattalu vydal učebnicu slovenčiny Slovenská mluvnica pre gymnasia, reálky, praeparandie a vyššie oddelenia hlavných škôl (Viedeň 1864), ktorú na slovenských školách používali až do vydania Rukoväti Samuela Cambela. Vydal aj učebnicu maďarčiny Úplná theoreticko-praktická mluvnica maďarského jazyka (Viedeň 1865, 2. vyd. Pešť 1872); v rukopise ostala jeho učebnica latinčiny. Jedna zo žilinských ulíc nesie jeho meno.


Pramene:

Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. III. Martin 1932, s. 244; Slovensko 4. Kultúra 2. Bratislava 1980, s. 223; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 233; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
569899Mráz, František,Slovenská mluvnica pre gymnásia, reálky, praeparandie a vyššie oddelenia hlavných škôl1864
501076MRÁZ, FrantišekÚplná theoreticko-praktická Mluvnica maďarského jazyka / sostavil a vydal Franko Mráz1866
501099MRÁZ, FrantišekSlovenská mluvnica pre gymnasia, reálky, praeparandie a vyššie oddelenia hlavných a mešťanských škôl / sostavil Fraňo Mráz. – 2. oprav. vyd.1872