logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovMilan, Viktor

Tituly:

náboženský spisovateľ a prekladateľ

Životopisné dáta:

* 27. decembra 1879, Ružomberok – † 24. marca 1938, Košice, poch. v Spišskej Kapitule

Životopis:

Pochádzal z rodiny kováčskeho majstra. Po absolvovaní základnej školy (1889) a gymnázia (1895) v rodisku študoval v rokoch 1895-1897 teológiu v Spišskej Kapitule. Za kňaza ho vysvätili v r.1902. Pôsobil ako pisár na ružomberskej fare (1901-1902), ako kaplán v Liptovskom Svätom Mikuláši (1902-1905), vo Veľkej (1905-1906) a v Hybiach (1907), napokon ako správca farnosti v Lomničke (1907), Krivej (1911) a od r. 1931 ako kanonik v Spišskej Kapitule. Bol známy horlivou osvetovou činnosťou. Zaslúžil sa o postavenie kostola a fary v obci Krivá.
Publikoval náboženské články i vlastivedné črty do periodík Duchovný pastier, Posol Božského Srdca Ježišovho, Slovák. Prekladal náboženskú literatúru z maďarčiny. Napísal niekoľko modlitbových kníh, vždy so špecifickým určením.
Preložil dielo Baráczius, J.: Katechizmus v kázniach: O viere. O prikázaniach. O prostriedkoch milosti (Ružomberok 1921).

Pramene:

Slovák, r. 9, 1927, č. 37; Spišské noviny, r. 1, 1931, č. 7; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 184.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
902178Milan, ViktorKristov bojovník1921
477963Milan, ViktorModlitby a piesne1922
902180Milan, ViktorKristov bojovník1923
902181Milan, ViktorKristov bojovník1927
902186Milan, ViktorKristov bojovník1928
902188Milan, ViktorKristov bojovník1929
902189Milan, ViktorKristov bojovník1932
902195Milan, ViktorModlitby a piesne1932?
902192Milan, ViktorKristov bojovník1933
477965Milan, ViktorVeľká sviatosť1938
1044782Milan, ViktorKristov bojovník1948

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
408361Baráczius, JózsefKatechizmus v kázňach sväzok 11921
408362Baráczius, JózsefKatechizmus v kázňach sväzok 2 p O prikázaniach1921
408363Baráczius, JózsefKatechizmus v kázňach sväzok 3 p O prostriedkoch milosti1921
733341Baráczius, JozefKatechizmus v kázňach1929

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39172Duchovný pastier1917-19184Viktor Millán, O čistote.(Skizza.).
39210Duchovný pastier1917-19189-10Viktor Millán,farár NA XV.NEDELU PO SV.DUCHU.
39212Duchovný pastier1917-19189-10Viktor Millán,farár NA XVII.NEDEĽU PO SV.DUCHU