logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Mikula, Félix

Tituly:

teológ a publicista

Životopisné dáta:

* 27. marca 1906, Vieska, okr. Velký Krtíš – † 6. apríla 1979, Cleveland, OH, USA

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Trnave. Potom študoval na Ústave pre slovanské misie na Velehrade a na teologickej fakulte v rakúskom Innsbrucku, kde získal aj doktorát teológie.
Bol farárom v Novom Meste nad Váhom, v rokoch 1936-1939 a 1945-1948 profesorom na katedre špeciálnej dogmatiky na pražskej teologickej fakulte, za protektorátu farárom seminárneho kostola v Prahe. Spolupracoval s pražským arcibiskupom Josefom Beranom, po r. 1945 sa stal jeho poradcom. Najprv emigroval do Francúzska (1948), potom do Spojených štátov. Stal sa kaplánom v Katedrále sv. Jána v texaskom Porth Arthure a farárom v Clevelande, OH. Od r. 1956 pôsobil ako redaktor rozhlasovej stanice Slobodná Európa v Mníchove, kde pripravoval slovenské náboženské programy. Po odchode do dôchodku (1973) sa vrátil do Clevelandu, v tamojšej katedrále pôsobil do konca života ako obľúbený spovedník, pričom spovedával v ôsmich jazykoch.
Pracoval vo viacerých krajanských spolkoch. V československom Spolku pro vědy a umění zastával podpredsednícku funkciu. Patril medzi členov medzinárodného PEN-klubu. Každoročne organizoval spomienkové slávnosti k výročiu vzniku bývalej ČSR.
Publikoval množstvo článkov v slovenskej i českej exilovej tlači.

Pramene:

Zprávy Spolku pro vždy a uméní, r. 21, 1979, č. 2-3, s. 20-21; Naše snahy, r. 15, 1979, č. 3; Špetko, J.: Slováci a osobnosti zo Slovenska účinkujúci na Západe 2, Strojopis, s. 241.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944252Mikula, FélixProblém odsunutých Němců1955
944253Mikula, FélixThe Power of Ideas1958
944254Mikula, FélixBloudil jsem cizinou1961
944255Mikula, FélixOdpovědnost za život pokolení přítomného i budoucího1962
72482Mikula, FelixZáhada a tajemství1966
944256Mikula, FélixŘeč - Dar Boží1975