logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Michalička, Ján

Tituly:

horlivý a obetavý kňaz, kazateľ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 11. júna 1919, Hradište pod Vratnom, okr. Senica – † 2. septembra 1997, Žilina

Životopis:

Po skončení ľudovej školy pokračoval v gymnaziálnych štúdiách v Trnave, potom študoval v Malom biskupskom seminári v Nitre. Pán arcibiskup Kmeťko ho v rokoch 1939-1943 poslal študovať filozofiu a teológiu do Ríma, kde bol aj 11. júla 1943 vysvätený za kňaza.
V Ríme sa ďalej pripravoval na doktorát až do r. 1945. Po vojne musel prerušiť štúdiá, lebo bol povolaný pre naliehavú dušpastiersku službu na Slovensko. Najprv pôsobil ako kaplán v Drietome pri Trenčíne v rokoch 1946-1952, potom natrvalo odišiel do Žiliny, kde bol kaplánom vo farskom a františkánskom kostole do r. 1984; vtedy sa stal duchovným správcom františkánskeho Kostola sv. Barbory v Žiline, kde pôsobil do r. 1996. V r. 1992 bol vymenovaný za monsignora.
Mimoriadnu úctu prejavoval k sv. Terézii z Lisieux, o ktorej chcel napísať doktorskú dizertáciu. Okolnosti mu to však neumožnili, ale prakticky celý život zbieral a dopĺňal materiály o tejto svätici, s tou víziou, že bude vyhlásená za učiteľku Cirkvi. Pozoruhodné je, že zomrel niekoľko dní po tom, ako pápež Ján Pavol II. oznámil toto rozhodnutie na XII. svetovom dni mládeže v Paríži. Akoby tušil, že sv. Terezka si želá, aby jej „doktorát“ oslávil spolu s ňou v nebi.
Bol neobyčajne horlivým a obetavým dušpastierom s pevnou vôľou. Aj za čias totality si zachoval svoju neohrozenú líniu. Keď veriaci hlbšie načúvali jeho nezabudnuteľné nedeľné kázne, mali pocit, že sú naozaj slobodnými Božími deťmi, a prestala ich ťažiť mora socializmu. Tisícky veriacich zo Žiliny a Drietomy vyučoval náboženstvo, pripravoval ich na prijatie sviatostí a formoval ich svojím príkladom, pokorou, skromnosťou a múdrosťou. Všade sa rozdával, najmä v spovednici, kde nepoznal čas.
Okrem nedokončeného rukopisu svojej dizertačnej práce a rozsiahlych poznámok k nej zanechal celý rad textov nedeľných homílií, v ktorých sa spájala Božia pravda s poéziou slova. Jeho dizertačnú prácu vydal Inštitút Comunio v Žiline v r. 2013. V r. 2014 vydal tiež dielo o Panne Márii a v r. 2017 súbor jeho homílií.

Pramene:

Máme ďalšieho orodovníka. Mons. Ján Michalička. Informačný farský list farského úradu v Žiline, 1997, č. 4, s. 1

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020123Michalička, JánSpiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti1973?
1020124Michalička, JánMá môj život nejaký zmysel?1983?
1017692Michalička, Ján,1919-1997Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti2013
1031427Michalička, Ján,1919-1997Kráľovná pokoja2014
1043400Michalička, JánNolite timere2017

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1035smer194710Ján Mihalička. Sväté Terézia Ježiškova, patrónka misií?