logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Michálek, Emanuel

Tituly:

prekladateľ, pedagóg, knihovník.

Životopisné dáta:

* 29. decembra 1838, Rimavské Janovce, okr. Rimavská Sobota – † 5. októbra 1915, Jáger, Maďarsko

Životopis:

Študoval v bohosloveckých ústavoch v Rimavskej Sobote, Rožňave a v Jágri, kde ho v r. 1862 vysvätili za kňaza.
V rokoch 1862-1870 pôsobil v pastorácii ako kaplán, od r. 1870 v Jágri najprv ako hlavný spovedník a učiteľ náboženstva, v rokoch 1878-1881 ako knihovník lýcea. Po r. 1881 vyučoval v učiteľskom ústave a od r. 1884 postupne zastával tieto funkcie: profesor svetových dejín na jágerskej právnickej akadémii, riadny knihovník, maloprepoštský kaplán; na právnickom lýceu prednášal dejiny osvety.
Publikoval po maďarsky: Az egri érsekmegyei könyvtár szakszerű czímjegyzéke (Odborný katalóg jágerskej biskupskej knižnice, Jáger 1893) a preklady: Lanig, S. H.: A ember származása (O pôvode človeka, Budapešť 1872), v ktorej sa popiera darvinovská teória; Zephirin, G.: Tanulmányok Aquinói szent Tamás bölcsészetéről 1-3 (Štúdia o filozofii sv. Tomáša Akvinského, Budapešť 1883-1885); Cantu Caesar: Világtörténelme (Svetové dejiny, Budapešť 1866-1881).

Pramene:

Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 171; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 8. Budapešť 1902, s. 1225-1227; Révai Nagy Lexikona 13. Budapešť 1915, s. 724; Révay Nagy Lexikona 20. Budapešť 1927, s. 658.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944251Michálek, EmanuelAz egri érsekmegyei könyvtár szakszeru czímjegyzéke1893