logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Macák, Ľudovít, SDB

Iné mená:

Bohuslav, P.Bohuslav,

Tituly:

pedagóg a spisovateľ, trpiteľ za vieru.

Životopisné dáta:

* 18. januára 1921, Vištuk, okr. Pezinok – † 19. decembra 1994, Bratislava

Životopis:

Základnú školu navštevoval vo Vištuku, potom prešiel do meštianskej školy v Modre. Jeho najstarší brat Ernest Macák už ďalej študoval, preto chcel mať otec Ľudovíta ako pomocníka na svojom majetku. Aj on však zatúžil po štúdiách a v r. 1934 nastúpil do saleziánskeho gymnázia v Šaštíne. Tam absolvoval dve triedy a v rokoch 1936-1938 študoval ako ašpirant v Trnave. Sedemnásťročný vstúpil do rehole Saleziánov don Bosca vo Svätom Beňadiku. V gymnaziálnych a pedagogických štúdiách pokračoval v rokoch 1939-1941 v Trnave. Pedagogickú prax vykonával v rokoch 1941-1944 v Bratislave. Teológiu študoval vo Svätom Beňadiku a vo Svätom Kríži nad Hronom (teraz Žiar nad Hronom), kde ho 29. júna 1948 spolu s ďalšími piatimi saleziánskymi bohoslovcami vysvätil za kňaza saleziánsky biskup Dr. Štěpán Trochta. (Tento český biskup ešte ako pätnásťročný študent v talianskej Perose Argentíne v r. 1923 videl túto vysviacku vo sne, s čím sa zdôveril priateľovi Františkovi Valábkovi, ktorý sa o 25 rokov zúčastnil na tejto vysviacke ako direktor vysviacaných novokňazov.)
Svoj kňazský apoštolát začal vedením Krúžku don Bosca v Bratislave na Miletičovej ulici, pričom sa zapísal na Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity na odbor nemčina a filozofia. Ako študent sa v lete 1949 dobrovoľne zúčastnil na stavbe Trate mládeže, aby tam konal svoj kňazský apoštolát medzi mladými. Pri propagovaní tzv. katolíckej akcie, ktorú pápež Pius XII. odsúdil a zakázal, prišiel do konfliktu s kultúrnym pracovníkom, čo zbieral podpisy za túto proticirkevnú akciu. Čoskoro ho v Bratislave zaistili a trinásť mesiacov ho držali a týrali vo vyšetrovacej väzbe. Keď ho z väzenia prepustili, už bolo po drastickej likvidácii mužských rehoľných spoločností na Slovensku. Preto sa zamestnal v Bratislave ako stavebný robotník (1950-1951). Nadviazal tajné styky s internovanými rehoľníkmi, ako aj s tými, ktorým sa podarilo ujsť z koncentračných kláštorov, a pomáhal im zachrániť sa útekom do zahraničia.
Pred hroziacim opätovným uväznením v jeseni 1951 ušiel cez české hranice do Rakúska. Tam sa zapojil do pedagogickej činnosti saleziánov v Linci. O rok neskôr ho predstavení určili do slovenského pastoračného strediska v Ríme, ktoré založil Anton Botek, ako redaktora jeho časopisu Hlasy z Ríma. Od r. 1959 spolupracoval ako jeden z iniciátorov aj na založení Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, už v r. 1963 ho vymenovali za prvého direktora tamojšej saleziánskej komunity. Po zdravotnej dovolenke v rokoch 1966-1967 sa vrátil do tohto ústavu a účinkoval ako profesor malého seminára, ktorý bol pretvorený na Slovensko-talianske gymnázium v Ríme.
Vyše dvanásť rokov spolupracoval aj pri vysielaní Vatikánskeho rozhlasu a vydal sériu svojich náboženských príhovorov pre mládež pod titulom Klásky (Rím 1981). Napísal a vydal krátky životopis Dominika Savia Mladý hrdina (Rím 1968) a životopis Michala Magoneho Malý generál (Rím 1970). V r. 1982 odišiel do švajčiarskeho Bazileja, aby tam organizoval systematické odosielanie náboženskej literatúry na Slovensko. Intenzívna všestranná činnosť mu v r.1985 zapríčinila vážnu mozgovú príhodu. V r. 1991 sa vrátil na Slovensko a vypomáhal pri vyučovaní nemčiny aj angličtiny na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne. Jeho zdravotný stav sa však opäť zhoršoval a po dlhých mesiacoch nemocničného liečenia zomrel. Pochovali ho 22. decembra 1994 v Šaštíne.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 848-849.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
471498Bohuslav (Ľudovít Macák)Malý hrdina1957
471499Bohuslav (Ľudovít Macák)Malý hrdina1966
471353Bohuslav (Ľudovít Macák)Mladý hrdina1968
406791BohuslavS Kristom vpred1970
502382BohuslavMalý generál1970
1043330BohuslavMladý hrdina1970
471500Bohuslav (Ľudovít Macák)Páter Pio : muž bolesti a lásky1971
1043503Bohuslav (Ľudovít Macák)V bunkri hladu1972
403664Bohuslav (Ľudovít Macák)S Kristom vpred1972
471503Bohuslav (Ľudovít Macák)Radosť veľkých1973
471504Bohuslav (Ľudovít Macák)Sedem smeroviek1973
471506Bohuslav (Ľudovít Macák)V bunkri hladu1975
406614Bohuslav (Ľudovít Macák)Lurd : maják atómového veku1976
875841BohuslavV bunkri hladu1978
471495Bohuslav (Ľudovít Macák)Lurd : maják atómového veku1978
471496Bohuslav (Ľudovít Macák)Lurd : maják atómového veku1979
941854BohuslavKlásky1981
471507Bohuslav (Ľudovít Macák)V bunkri hladu1982
40720Bohuslav (Ľudovít Macák)Muž s ranami1983
471501Bohuslav (Ľudovít Macák)Muž s ranami1983
918966BohuslavKlásky1984
471497Bohuslav (Ľudovít Macák)Lurd : maják atómového veku1984
471502Bohuslav (Ľudovít Macák)Muž s ranami1986
1031441Bohuslav,Lurd. Maják atómového veku1990
449655BohuslavV bunkri hladu1990
450328BohuslavMalý generál1992
384207Bohuslav (Ľudovít Macák)Muž s ranami1992
589954BohuslavPáter Pius, muž bolesti a lásky :1997
145037Bohuslav (Ľudovít Macák)Páter Pius,muž bolesti a lásky1997
591268BohuslavPáter Pius, muž bolesti a lásky :1998
528251Bohuslav (Ľudovít Macák)Muž s ranami2002
581840Bohuslav (Ľudovít Macák)Muž s ranami2003

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1888Hlasy z Ríma19811Bohuslav. ENCYKLIKA O MILOSRDNEJ LÁSKE.
1855Hlasy z Ríma19808-9Bohuslav. Nechal sa viesť Kristovými slovami: "Uzdravujte chorých"
1506Hlasy z Ríma19778-9Bohuslav. Otec Dudko hovorí otvorene.
555Smer19443Ľ. Macák, SS. Z pravidiel duchovnej zdvorilosti